BẢO HÀNH

      Chức năng bình luận bị tắt ở BẢO HÀNH

Chế độ đãi ngộ và hậu mãi sau bảo hành dành cho các khách hàng là các trung tâm mua bán và kinh doanh máy nóng lạnh trên Toàn Quốc.